CMRT

2% pre ČERVENÉ MRAVCE

Naše občianske združenie

Obchodné meno (názov): ČERVENÉ MRAVCE
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51193566
Adresa: Rastislavova 2465/68, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Ak ste zamestnanec

Poukázanie 2% dane je naozaj jednoduché. Stačí ak svojho zamestnávateľa požiadate, aby daň poukázal nášmu občianskemu združeniu.

Zamestnávateľ (účtovníčka, alebo personálne oddelenie) obyčajne vykoná všetky potrebné kroky za vás:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní a Potvrdenie o zaplatení dane:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=27031

Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%*) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%*) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%*), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%*) z dane v prospech prijímateľa. Tu prosím uveďte naše občianske združenie. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Vyhlásenie o poukázaní a Potvrdenie o zaplatení dane:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=27031

Vyhrajte jazdu snov!

Podporte nás a my vás odmeníme ostrou jazdou snov v Mitsubishi Lancer EVO IX RS. Sledujte našu sútaž na Facebook-u.

Ďakujeme za podporu!

 

*  a) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane

b) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane )